Om fondet

Siri og Hennings minnefond arbeider med forebyggende holdningsskapende arbeid innenfor trafikksikkerhet.

Dette skjer gjennom å:

  • Bistå ungdom med førerutvikling for sikrere ferdsel
  • Skape arenaer til ungdomsaktiviteter rundt kjøretøyets bruk og vedlikeholdArbeidet ble satt igang av personer med tilknytning til Siri og Henning som omkom i en tragiske trafikkulykke ved Ask utenfor Hønefoss den 19. november 2005

Tildeling av midler for tiltak rettet til ungdom og trafikksikkerhet

Har du/dere behov for midler til igangsetting av trafikksikkerhetstiltak? Søk gjerne Siri og Hennings Minnefond om bistand. Tildeling av midler vurderes i henhold til fondets formål. Søknadsfrist for våren 2019 er satt til 30.06.19, og for høsten 30.11.19. Søknad sendes styret.